Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu,

ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723,

REGON 930041341, NIP 896 000 56 73,

kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.

 

O banku

 

Bank Zachodni WBK to jedna z największych i najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. Bank obsługuje Klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Oferując im kompleksowe usługi finansowe świadczone na najwyższym poziomie.

Największą wartością dla BZ WBK jest relacja z Klientami oparte na zaufaniu. W Polsce jest blisko 1000 oddziałów i placówek banku, klienci mają również do dyspozycji bankowość mobilną.

 

Grupa Banku Zachodniego WBK to głównie usługi maklerskie, zarządzanie aktywami, funduszami inwestycyjnymi, leasing, faktoring oraz pełna oferta bancassurance, a czołowym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Santander.

 

Ofertę własną banku uzupełniają specjalistyczne produkty spółek powiązanych z nim w ramach Grupy Kapitałowej, między innymi: BZ WBK TFI S.A., BZ WBK Leasing S.A., BZ WBK Faktor Sp. z o. o., BZ WBK Nieruchomości S.A.

 

Misja banku

 

Misją baku jest pomoc Klientom w rozwoju, a jego głównym celem jest bycie najlepszym bankiem detalicznym i biznesowym, który dba o lojalność pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczności lokalnych.

Dla banku najważniejszymi wartościami są:

 • Satysfakcja Klienta
 • Innowacyjność
 • Siła rynkowa
 • Przywództwo
 • Zaangażowanie
 • Etyka

 

 Produkty kredytowe:

 • KREDYT MIESZKANIOW
  • prowizja od 0%*
  • marża od 1,69%**
  • okres kredytowania do 30 lat
  • szeroki zakres kredytowania
  • waluta: PLN i EUR
  • maksymalna kwota kredytu:
   • w PLN do 90%,
   • w EUR do 80% wartości nieruchomości
  • Kredyt mieszkaniowy możesz przeznaczyć na:
   • zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,
   • zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym lub wtórnym, w tym zakup mieszkania komunalnego/zakładowego/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
   • budowę domu systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
   • zakup działki budowlanej,
   • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego,
   • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,
   • remont/modernizację/wykończenie nieruchomości,
   • refinansowanie nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na wyżej wymienione cele,
   • spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele.

 

 • POŻYCZKA HIPOTECZNA
  • prowizja od 0%*
  • marża oraz prowizja ustalana indywidualnie dla każdego Klienta
  • maksymalna kwota: 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
  • okres kredytowania: do 20 lat
  • waluta: PLN
  • spłatę posiadanych zobowiązań kredytowych w BZWBK lub innych bankach,
  • inne cele związane z zakupem/budową nieruchomości (np. zakup miejsca postojowego, zakup działki rekreacyjnej niezabudowanej lub zabudowanej domem letniskowym, budowa domu letniskowego, wkład partycypacyjny w TBS, zakup nieruchomości mieszkaniowych lub rekreacyjnych za granicą, wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej itp.)

 

 • KREDYT Z DOPŁATĄ NFOŚIGW
  • prowizja od 0%*
  • marża od 1,69%**
  • możliwość otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściową spłatę kapitału kredytu
  • okres kredytowania: 30 lat
  • waluta: PLN
  • maksymalna kwota kredytu: PLN do 90% wartości nieruchomości
  • Wysokość dofinansowania uzależniona jest od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) oraz od spełnienia innych warunków wymienionych w wytycznych, stanowiących załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego.
   • W przypadku domów jednorodzinnych:
    • standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
    • standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;
    • w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
    • standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
    • standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.
 • Kredyt mieszkaniowy z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu można przeznaczyć na: zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym, zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym, budowę domu systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • Dodatkowo w ramach powyższych celów możliwe jest zwiększenie kwoty kredytu o koszty projektu budowlanego,
 • Koszty kwalifikowane: Koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego, kosztem wykonania testu szczelności budynku i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadza do spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego, w szczególności:  zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej  nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie.
 • Minimalna kwota kredytu musi stanowić minimum kwotę kosztów kwalifikowanych inwestycji. Koszty kwalifikowane nie mogą być niższe niż wnioskowana dotacja.

 

Umów się z naszym doradcą

lub

Kalkulatory finansowe

Kalkulator opłat notarialnych

Oblicz wysokość opłat notarialnych, które będziesz musiał ponieść w związku z zakupem nieruchomości.

Sprawdź

Sprawdź swoją ratę

Oblicz wysokość raty kredytu hipotecznego dla poszczególnych banków. Porównaj wysokość raty równej i malejącej.

Sprawdź

Sprawdź wysokość dopłaty MDM.

Oblicz na jaką wysokość dofinansowania możesz liczyć w ramach dopłat z BGK.

Sprawdź

Kalkulator płacy netto/brutto

Dzięki kalkulatorowi obliczysz dokładną kwotę jaką możesz przyjąć do zbadania zdolności kredytowej.

Sprawdź
Logo MdM

SERWIS POŚWIĘCONY
DOPŁATOM MDM

Pewne i niezastąpione źródło informacji
o programie dopłat MDM