DEUTSCHE BANK POLSKA

al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod nr 0000022493

NIP: 676 01 07 416

REGON: 350526107

Wysokość kapitału zakładowego: 2.651.449.384 zł

 

O banku

Światowym ekspert w dziedzinie finansów funkcjonujący w Polsce od  11 października 1995 roku, zapewniając kompleksową obsługę Klientom indywidualnym, biznesowym i korporacyjnym. Deutsche Bank Polska należy do jednej z największych instytucji finansowych na świecie - Grupy Deutsche Bank, która za swoje hasło przewodnie ma: Miarą sukcesu Banku jest sukces jego Klientów. Właścicielem Deutsche Bank Polska S.A. jest największy bank niemiecki – Deutsche Bank AG, ziałający od 1870 roku.

Na terenie Polski na chwilę obecną dla Klientów Indywidualnych dostępnych jest niemal 170 oddziałów, Centrów Biznesowych i wyspecjalizowanych jednostek Private Banking. Klienci mogą także korzystać z usług Banku za pośrednictwem Internetu i Teleserwisu. Zarówno Klientom indywidualnym, jak i biznesowym, Bank proponuje wygodne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wraz z kartami płatniczymi, stanowiące platformę do dokonywania wszelkich transakcji bankowych, konkurencyjnie oprocentowane depozyty i produkty para-depozytowe, a także instrumenty inwestycyjne, w tym fundusze i produkty strukturyzowane, rozwiązania emerytalne oraz całą gamę kredytów dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klientów. Poprzez Kartę Płaatniczą Visa Electron Deutsche Bank klienci banku mogą dokonywać wypłat gotówki bez prowizji na całym świecie oraz we wszystkich bankomatach sieci Euronet w Polsce. A oferowane przez Bank karty kredytowe wyposażone są w dodatkowe usługi typu: assistance, concierge oraz szeroką ofertę rabatów. Deutsche Bank Polska – jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku – wdrożył strategię otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych.

Deutsche Bank był wielokrotnie nagradzany w prestiżowych rankingach oraz otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Awards for Excellence magazynu Euromoney, wielokrotnie „Best Investment Bank In Poland”, I miejsce w „Best M&A House in Poland”, Najlepszy Bank Inwestycyjny w Europie Środkowej i Wschodniej, Najlepszy Bank Hipoteczny w rankingu miesięcznika BANK w 2013 r czy tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2013 oraz wiele, wiele innych

 

Historia Banku

W 1990 Grupy Deutsche Bank w Polsce rozpoczyna działalność. Zostaje powołane przedstawicielstwo, które od 1995 roku pod nazwą Deutsche Bank Polska rozpoczyna działalność operacyjną w Warszawie oferując usługi z zakresu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Na przełomie lat 1998 / 1999 Deutsche Bank Polska S.A. rozpoczyna budowę sieci. Otwierają się w oddziały we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie i Katowicach. Następnie od roku 2001 na terenie Polski zaczyna funkcjonować spółka Deutsche Bank Real Estate Group, jak również zostaje uruchomiony system bankowości internetowej i transakcyjnego centrum telefonicznego. Po 10 latach działalności banku, jego siedziba zostaje przeniesiona do Krakowa. A w 2009 zostaje otwarty pierwszy w Polsce w pełni "zielony" oddziału bankowego – Green Branch, gdzie stosuje się proekologiczne, energooszczędne rozwiązania architektoniczne i logistyczne. W 2014 roku następuje połączenie Deutsche Bank Polska SA z Deutsche Bank PBC SA. W ten sposób powstaje jeden bank uniwersalny, doradzający Klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom, a także korporacjom i instytucjom finansowym w zakresie innowacyjnych rozwiązań finansowych odpowiadających najwyższym, światowym standardom.

 

 

Produkty kredytowe:

 • KREDYT MIESZKANIOWY
  • kredyt mieszkaniowy w Deutsche Banku mogą ubiegać się: Klienci indywidualni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zarówno na czas nieokreślony jak i określony, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące tzw. wolny zawód,
  • Maksymalny wiek: do 70 lat (na koniec okresu kredytowania)
  • Obywatelstwo polskie: nie jest wymagane.
  • Przeznaczenie: Kupno lokalu mieszkalnego lub domu, modernizacja, remont, rozbudowa - koszty remontu do 80% wartości nieruchomości, dokończenie budowy lokalu mieszkalnego lub domu, budowa domu na działce stanowiącej własność kredytobiorcy, spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku, zakup gruntu, spłata innych kredytów i pożyczek zaciągniętych w innych bankach (do 30% całkowitej kwoty kredytu)
  • Zabezpieczenie: hipoteka na pierwszym miejscu w księdze wieczystej, ubezpieczenie pomostowe do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, portfelowe ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie Brakującego Minimalnego Wkładu Własnego, cesja praw z umowy Klienta z deweloperem/spółdzielnią mieszkaniową
  • Waluta: PLN lub EUR4
  • Minimalna kwota kredytu: Kredyt w PLN - kwota minimalna: 20.000 PLN, Kredyt w walutach obcych - kwota minimalna: 10.000 EUR
  • Maksymalna kwota kredytu: kwota maksymalna: bez limitu
  • Kapitał własny:
   • do 95% wartości nabywanej nieruchomości - pod warunkiem Ubezpieczenia Brakującego Minimalnego Wkładu Własnego,
   • do 95% wartości w przypadku zakupu działki - pod warunkiem Ubezpieczenia Brakującego Minimalnego Wkładu Własnego,
   • W przypadku budowy domu systemem gospodarczym udział kapitału własnego powinien wynosić minimum 20% kosztów budowy. Jeżeli działka stanowi Twoją własność, jej wartość może być wliczona jako kapitał własny.
   • Kredyt w PLN: minimalny okres kredytowania: bez limitu, okres maksymalny: 35 lat
   • Kredyt w EUR4: minimalny okres kredytowania: bez limitu, okres maksymalny: 30 lat
  • Mieszkanie dla Młodych

Kredyt dla osób do 35 lat (w wypadku małżeństw decydujący jest wiek młodszego z małżonków), zarówno dla małżeństw, jak i singli. Osoby ubiegająca się o dofinansowanie, nie mogą posiadać prawa własności do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego ani na chwilę starania się o dofinansowanie ani nigdy wcześniej.

Przeznaczony na zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2 lub odpowiednio do 85m2 i 110 m2 - jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci – dofinansowanie jest naliczane do powierzchni 50m2.

Kwota kredytu w ramach programu MDM musi stanowić co najmniej 50% wartości nieruchomości.

Walutą kredytu: PLN.

Okres kredytowania : MIN. 15 lat

Cel: kupno domu lub mieszkania na terytorium Polski

Dofinansowanie: dla rodzin bez dzieci oraz singli wynosi 10%, dla rodzin oraz osób samotnych posiadających przynajmniej jedno dziecko - 15%,

 

 • Pierwsze mieszkanie

- Kredyt mieszkaniowy dla klientów indywidualnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zarówno na czas nieokreślony, jak i określony), jak również dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wykonujących tzw. wolny zawód.

- Waluta kredytu: PLN.

 - Główne zalety db Kredytu Mieszkaniowego: marża już od 1,20%, prowizja 0%, wybór systemu rat - stałe lub malejące, okres kredytowania aż do 35 lat, indywidualne podejście do każdego wniosku, szybka decyzja kredytowa.

- możliwość przeznaczenia 30% kredytu mieszkaniowego na dowolny cel.

 

 • db Hipo Pakiet

Oferta db Hipo Pakiet polega na dobraniu do kredytu dodatkowych produktów, takich jak: konto osobiste, karta kredytowa, produkt inwestycyjny lub ubezpieczenie na życie, co pozwoli do obniżenia marży nawet do 1,20% (szczegóły w banku).

 

 • Przenieś kredyt z innego banku

Możesz przenieść swój kredyt z innego banku do DB oraz przeznaczyć go zarówno na zakup, jak i budowę, rozbudowę, modernizację czy remont domu lub mieszkania. Oprócz tego masz możliwość przeznaczenia 30% wartości kredytu na dowolnie wybrany cel np. zakup wyposażanie do swojego nowego domu. Zalety: nowa niższa rata, 0% prowizji, finansowanie do 95% wartości nieruchomości

 

 • KREDYT HIPOTECZNY KONSOLIDACYJNY
  • Dla kogo jest pożyczka hipoteczna w Deutsche Banku: klienci indywidualni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zarówno na czas nieokreślony jak i określony, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące tzw. wolny zawód
  • Maksymalny wiek pożyczkobiorcy:  do 70 lat - na koniec okresu kredytowania
  • Obywatelstwo: polskie nie jest wymagane
  • Przeznaczenie kredytu: spłata zobowiązań finansowych w innych bankach, dowolny cel - maksimum 25 000 zł, do 30% kwoty kredytu konsolidacyjnego, na spłatę kredytu mieszkaniowego

Kredyt konsolidacyjny nie może służyć spłacie zobowiązań zaciągniętych na finansowanie działalności gospodarczej

 • Waluty kredytu: PLN, EUR
 • Kwota minimalna i maksymalna: kwota minimalna: 50.000 PLN lub równowartość w walucie obcej, kwota maksymalna: 60% wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu, nie więcej niż kwota konsolidowanego zobowiązania
 • Okres spłaty: brak minimalnego okresu kredytowania, okres maksymalny: 20 lat
 • Sposób spłaty: Kredyt może być spłacany w systemie rat stałych lub malejących

 

 • POŻYCZKA HIPOTECZNA
  • Dla kogo jest pożyczka hipoteczna w Deutsche Banku: klienci indywidualni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zarówno na czas nieokreślony jak i określony, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące tzw. wolny zawód
  • Maksymalny wiek pożyczkobiorcy:  do 70 lat - na koniec okresu kredytowania
  • Obywatelstwo: polskie nie jest wymagane
  • Przeznaczenie pożyczki: dowolny cel konsumpcyjny
  • Waluta pożyczki: PLN, EUR
  • Kwota minimalna i maksymalna pożyczki: minimalna kwota pożyczki: 50.000 PLN lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, maksymalna kwota pożyczki: 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki
  • Spłata pożyczki: możliwość wyboru spośród sześciu dostępnych terminów spłaty raty pożyczki
  • Okres spłaty: minimalny okres kredytowania: bez limitu, maksymalny okres kredytowania: do 7 lat dla pożyczek w kwocie do 100 000 PLN, do 20 lat dla pożyczek w kwocie powyżej 100 000 PLN
  • Sposób spłaty: pożyczka może być spłacana w systemie rat stałych lub malejących.

 

 

Kalkulatory finansowe

Kalkulator opłat notarialnych

Oblicz wysokość opłat notarialnych, które będziesz musiał ponieść w związku z zakupem nieruchomości.

Sprawdź

Sprawdź swoją ratę

Oblicz wysokość raty kredytu hipotecznego dla poszczególnych banków. Porównaj wysokość raty równej i malejącej.

Sprawdź

Sprawdź wysokość dopłaty MDM.

Oblicz na jaką wysokość dofinansowania możesz liczyć w ramach dopłat z BGK.

Sprawdź

Kalkulator płacy netto/brutto

Dzięki kalkulatorowi obliczysz dokładną kwotę jaką możesz przyjąć do zbadania zdolności kredytowej.

Sprawdź