Bezpieczny Kredyt 2% (z ubez. od utraty pracy)

Kwota kredytu: 250 000,00 zł

Wartość zabezpieczenia: 350 000,00 zł

Okres: 360 miesięcy