Kredyt hipoteczny w Pekao S.A. Pekao S.A.

Mieszkam spokojnie oferta bez CPI (stałe oprocentowanie) Pekao S.A.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa,

wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205,

wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

 

O banku

Bank Pekao SA swoje początki miał w roku 1929. Dzisiaj należy do czołówki największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej, będąc jednocześnie jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie.

Bank należy do Grupy UniCredit, która jest jedną z głównych międzynarodowych instytucji finansowych, funkcjonującą w 17 krajach. W Grupie UniCredit zatrudnione jest blisko 145 tysięcy osób pracujących w 9600 placówek.

 

W Polsce, Bank Pekao SA posiadając 1000 placówek, 5000 bezpłatnych  plasuje się na drugim miejscu co do wielkości sieci. Grupę kapitałową Pekao w Polsce tworzą również: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, jak i spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

 

Bank Pekao SA został wyróżniony licznymi prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami w Polsce, jak również na arenie międzynarodowej.

2014 – Najlepsza Bankowość Mobilna Money.pl za aplikację do bankowości mobilnej

2014 – tytuł Top Employers Poland 2014 - po raz piąty z rzędu

2013 - Najlepszy Bankiem w Polsce w Zakresie Usług Bankowości Transakcyjnej - Euromoney Magazine - trzeci raz z rzędu

2013 - tytuł "Bank of the Year in CEE 2013" w konkursie Europa Property.

2013 - Nagroda GPW dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w tym roku

2013 - Nagroda za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych

Trzykrotny tytuł Najlepszy Bank w Polsce - "The Banker" i "Global Finance"

„Złoty Bankier” – nagroda za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca w segmencie bankowości korporacyjnej

 

Historia banku

 

17 marca 1929 roku  w związku z ideą Henryka Grubera, Prezesa Pocztowej Kasy Oszczędności, iż cała rzesza Polaków żyjących na obczyźnie potrzebuje zaufanego banku, na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu powołano Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Akcjonariuszami spółki stały się trzy państwowe instytucje finansowe: Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny.

Do momentu wybuchu Wojny Światowej, Bank Polska Kasa Opieki S.A. otworzył swoje placówki we Francji, Argentynie, w Tel Avivie i w USA.  .

W 1969 roku Skarb Państwa został właścicielem większościowego pakietu akcji Banku, Powszechna Kasa Oszczędności, kontynuowała swoją działalność pod nową nazwą Pocztowej Kasy Oszczędności pozostając mniejszościowym akcjonariuszem Banku.

 Od 1989 roku, natomiast Bank Pekao stał się bankiem uniwersalnym oferując swoje produkty finansowe z zakresu bankowości  detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej.  A 1 marca 1991 otwarte zostało pierwsze w powojennej Polsce biuro maklerskie.   

Bank Pekao S.A. był pionierem na rynku kart płatniczych, a Eurokonto było pierwszym na rynku nowoczesnym pakietem produktów i usług.

W 1996 roku w związku z decyzją rządu utworzono grupę bankową Pekao S.A. w skład, której wchodził: Bank Depozytwa-Kredytowego S.A. w Lublinie, Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie i Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi.   

3 sierpnia 1999 r. na drodze przetargu Pekao S.A.  przystąpił do międzynarodowej grupy bankowej UniCredito Italiano (UCI).

 

Grupa Banku

Wspólne przedsięwzięcia oraz podmioty stowarzyszone z PKO SA to Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. i Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Na Grupę Banku Pekao S.A. składają się instytucje finansowe oraz niefinansowe oferujące swoje usługi klientom indywidualnym, jak i korporacyjnym. Podmiotem dominującym jest Bank Pekao S.A. posiadający spółki zależne:

 • Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (Maklerska)
 • Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (Call center)
 • Centrum Kart S.A (Finansowa pomocnicza)
 • Pekao Bank Hipoteczny S.A. (Bankowa)
 • Pekao Faktoring Sp. z o.o. (Usługi faktoringowe)
 • Pekao Financial Services Sp. z o.o. (Agent transferowy)
 • Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. (Doradztwo gospodarcze)
 • Pekao Leasing Sp. z o.o. (Leasingowa)
 • Pekao Leasing Holding S.A. (Leasingowa)
 • Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Zarządzanie funduszami emerytalnymi)
 • Pekao Property S.A. (Deweloperska)
 • Pekao Telecentrum Sp. z o.o. w likwidacji
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (Izba rozliczeniowa)
 • Pioneer Pekao Investment Management S.A. (Zarządzanie aktywami)
 • Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Pośrednictwo finansowe)
 • FPB Media Sp. z o.o. (zależna od Pekao Property S.A.) (Deweloperska)

 

 

Produkty kredytowe:

 

 • KREDYT MIESZKANIOWY
 • POŻYCZKA NA REMONT
 • KREDYT BUDOWLANO-REMONTOWY

Kalkulatory finansowe

Kalkulator opłat notarialnych

Oblicz wysokość opłat notarialnych, które będziesz musiał ponieść w związku z zakupem nieruchomości.

Sprawdź

Sprawdź swoją ratę

Oblicz wysokość raty kredytu hipotecznego dla poszczególnych banków. Porównaj wysokość raty równej i malejącej.

Sprawdź

Kalkulator płacy netto/brutto

Dzięki kalkulatorowi obliczysz dokładną kwotę jaką możesz przyjąć do zbadania zdolności kredytowej.

Sprawdź

Oferty w bankach

Kredyt hipoteczny w Alior Bank Alior Bank Alior Bank to bank uniwersalny, z usług którego korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi. W Polsce podczas swojej blisko 8 letniej działalności zebrał około 3 mln. klientów i może pochwalić się jedną z największych sieci placówek w Polsce, liczącą ponad 850 oddziałów. Głównym założeniem banku jest łączenie tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi produktami. Z racji tego, iż bank oferuje swoim Klientom kredyty hipoteczne, nasza porównywarka kredytów hipotecznych również zawiera jego ofertę.
Kredyt hipoteczny w BNP Paribas Bank Polska BNP Paribas Bank Polska Bank BGŻ BNP Paribas S.A jest bankiem uniwersalnym, który powstał, w 2014 roku w wyniku połącznia Banku BGŻ z BNP Paribas Bankiem Polska. Jest to 7 bank w Polsce pod względem posiadanej wartości aktywów. Klienci banku mogą korzystać z usług tradycyjnych oraz online. Dodatkowo bank przygotował interesujące produkty dla sektora MŚP. My skupiliśmy się na ofercie banku dotyczącej kredytów hipotecznych, którą przedstawiamy w naszej porównywarce.
Kredyt hipoteczny w BOŚ Bank BOŚ Bank BOŚ BANK to polski bank, którego misją i pasją jest ekologia, a główną ideą, wsparcie ochrony środowiska i ekologicznego stylu życia. Jego proekologiczna działalność przejawia się również w ofercie produktowej i zaangażowaniu w różnego rodzaju projekty lokalnych społeczności. Od początku swojej działalności przeznaczył on ponad 12 mld zł na finansowanie projektów wspierających ekologię.
Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy Citi Handlowy Citi Handlowy to bank, który łączy doświadczenie, najlepsze tradycje polskiej bankowości oraz nowoczesny model prowadzenia finansów. Bank Citi Handlowy powstał w marcu 2001 roku w wyniku połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. (który był najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce) oraz Citibanku (Poland) S.A. Citi Handlowy to integralna część grupy Citi - globalnej instytucji finansowej funkcjonującej w ponad 160 krajach.
Kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski ING Bank Śląski ING Bank Śląski powstał ponad 30 lat temu w Katowicach, i dziś jest jednym z największych polskich banków, obsługując ponad 3,5 mln klientów indywidualnych oraz ponad 34 tysiące klientów korporacyjnych. W ofercie banku możemy znaleźć liczne usługi finansowe świadczone klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.
Kredyt hipoteczny w mBank mBank mBank to pierwszy w Polsce bank elektroniczny, który na początku oferował swoim klientom podstawowe usługi finansowe, takie jak darmowy rachunek oszczędnościowy i bieżący czy bezpłatna karta debetowa. Przez kolejne lata swojej działalności poszerzał swoją ofertę o kolejne produkty kredytowe, ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Dziś mBank jest liderem bankowości elektronicznej i mobilnej w sektorze usług świadczonych klientom indywidualnym oraz mikroprzedsiębiorstwom.
Kredyt hipoteczny w Millennium Bank Millennium Bank Bank Millennium to ogólnopolski, uniwersalny bank, który powstał blisko 30 lat temu. Bank, posiadając całą sieć oddziałów, indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną oferuje swoje usługi wszystkim segmentom rynku. Stanowi on filar Grupy, w skład której wchodzą m.in. Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski, Millennium Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych. Bank swoim klientom oferuje atrakcyjny poziom marż oraz korzystny okres kredytowania.
Kredyt hipoteczny w Pekao S.A. Pekao S.A. Oferowana przez nas porównywarka kredytów hipotecznych nie mogła pominąć Banku Pekao SA, który jest jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie oraz stanowiąc członka Grupy UniCredit należy do czołówki największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Historia banku sięga 1929 roku, a jego oferta jest bardzo różnorodna, m.in liczne kredyty hipoteczne i gotówkowe.
Kredyt hipoteczny w PKO Bank Polski PKO Bank Polski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – największy bank uniwersalny w Polsce, spółka akcyjna notowana od 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska Santander Bank Polska Santander Bank Polska S.A. (do 7.09.2018 r. Bank Zachodni WBK S.A.) to jedna z największych, najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. Bank obsługuje klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Oferując im kompleksowe usługi finansowe świadczone na najwyższym poziomie.Największą wartością dla banku jest relacja z klientami oparte na zaufaniu. W Polsce jest blisko 1000 oddziałów i placówek banku, klienci mają również do dyspozycji bankowość mobilną.
Kredyt hipoteczny w VeloBank VeloBank Getin Bank jest marką bankowości detalicznej, która należy do grupy Getin Noble Bank SA i stanowi jedną z najszybciej i najprężniej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. Kompleksowa i innowacyjna oferta banku skierowana jest do klientów indywidualnych, małych i średnich firm, korporacji oraz samorządów. Bank posiada ponad 500 oddziałów własnych i franczyzowych. Getin Bank posiada w ofercie m.in. kredyty hipoteczne dlatego jego oferta uwzględniona została przez porównywarkę kredytów hipotecznych – Finegro.