Kredyt hipoteczny w mBank mBank

Oferta standardowa KOD "DLACIEBIE" mBank Kredyt konsolidacyjny z opcją dodatkowej gotówki mBank Kredyt konsolidacyjny (wewnętrzną i zewnętrzna) z opcją dodatkowej gotówki mBank Oferta standardowa mBank BLACK WEEK okazje nie czekają KOD "START" mBank Jestem u siebie mBank Standard (bez promocji) mBank Pożyczka hipoteczna mBank Jestem u siebie (segment Intensive) dla Klientów mBanku mBank Jestem u siebie (segment Active) dla Klientów mBanku mBank

mBANK S.A.

ul. Senatorska 18; 00-950 Warszawa; skr. poczt. 728

NIP: 526-021-50-88; REGON: 001254524;

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237

kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości opłacony) 168 696 052 zł

 

O banku

mBank rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2000 roku. Był to pierwszy w Polsce bank elektroniczny. Na początku swojego funkcjonowania mBank był bankiem depozytowym drugiego wyboru, oferującym podstawowe usługi bankowe takie, jak: darmowy rachunek oszczędnościowy i bieżący czy bezpłatna karta debetowa. Przez kolejne lata bank poszerzał swoją ofertę o kolejne produkty kredytowe, ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Na chwilę obecną mBank stał się liderem bankowości elektronicznej i mobilnej w sektorze usług świadczonych klientom indywidualnym oraz  mikroprzedsiębiorstwom.   

mBank oferuje swoim klientom również platformę e-commerce oraz usługi telefonii komórkowej mBank mobile będąc pierwszy w Polsce niezależnym, wirtualnym operatorem komórkowym.

Jedną z gałęzi działalności banku mBank jest mBank Hipoteczny - największy bank hipoteczny w Polsce, odgrywający wiodącą rolę na rynku finansowania nieruchomości oraz emisji listów zastawnych. mBank finansuje inwestycje komercyjne na rynku nieruchomości, w tym także budynki biurowe, centra i obiekty handlowe, hotele, powierzchnie magazynowe, logistyczne, osiedla mieszkań i domów. Istotnym obszarem działalności Banku jest kredytowanie projektów sektora publicznego w obszarze inwestycji komunalnych i nieruchomości  jednostek samorządu terytorialnego.

Dla klientów detalicznych Bank udziela kredytów hipotecznych osobom fizycznych we współpracy z  mBankiem.

Od lat mBank Hipoteczny jest największym w kraju emitentem listów zastawnych, wartość wyemitowanych przez niego listów zastawnych, znajdujących się obecnie w obrocie wynosi blisko 2,5 mld zł, co stanowi ok.70% udziału w ich rynku.      

Od 2007 roku mBank rozpoczął działalność również na rynkach zagranicznych.                                  

 

 

Produkty kredytowe:

  • kredyt gotówkowy
  • kredyt hipoteczny
  • kredyt odnawialny
  • kredyt samochodowy
  • kredyt firmowy

 

Kalkulatory finansowe

Kalkulator opłat notarialnych

Oblicz wysokość opłat notarialnych, które będziesz musiał ponieść w związku z zakupem nieruchomości.

Sprawdź

Sprawdź swoją ratę

Oblicz wysokość raty kredytu hipotecznego dla poszczególnych banków. Porównaj wysokość raty równej i malejącej.

Sprawdź

Kalkulator płacy netto/brutto

Dzięki kalkulatorowi obliczysz dokładną kwotę jaką możesz przyjąć do zbadania zdolności kredytowej.

Sprawdź