Kredyt hipoteczny w Millennium Bank Millennium Bank

Oferta Standardowa (bez ubezpieczenia) Millennium Bank Oferta Standardowa (z ubezpieczeniem) Millennium Bank Oferta Specjalna (Instytucje Finansowe i Ubezpieczeniowe) Millennium Bank Kredyt hipoteczny- wariant II Millennium Bank Wariant II Millennium Bank Kredyt hipoteczny oferta standardowa Millennium Bank Kredyt hipoteczny wariant I Millennium Bank Wariant I Millennium Bank Standard Millennium Bank

BANK MILLENNIUM SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31
i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1 213 116 777,00 złotych.

                                                                                                             

O banku

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, który powstał w 1989 roku. Był jednym z pierwszych banków z kapitałem prywatnym rozpoczynając swoją działalność pod nazwą  Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG SA. skupiając się na klientach korporacyjnych. A w 1991 roku bank wydał Bank wydał pierwszą w Polsce kartę płatniczą VISA dla Klientów firmowych. Rozpoczęta została również działalność leasingowa banku.

Rok później Bank jako pierwsza instytucja finansowa zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym samym czasie nastąpiło pierwsze w powojennej Polsce rynku finansowego przejęcia banku prywatnego -  Łódzkiego Banku Rozwoju SA.

Następnym krokiem w historii banku było połączenie z Bankiem Gdańskim, a w konsekwencji powstawanie BIG Bank Gdańskiego. Rok później wraz z Banco Comercial Portugues, została uruchomiona nowoczesna sieć obsługi Klientów indywidualnych Millennium, co rozpoczęło nową erę w polskiej bankowości detalicznej.

Dziś Bank Millenium swoje usługi kieruje do wszystkich segmentów rynku oferując sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną. Klienci mają do nich dostęp poprzez liczne placówki, bankowość internetową, telefoniczną, jak i mobilną.

Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium w skład, której wchodzą: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski i Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zatrudniając ponad 6000 pracowników.

 

 

Produkty kredytowe:

KREDYT HIPOTECZNY

 • Cel kredytowania: nabycie mieszkania lub domu (gotowego lub w budowie), od dewelopera spółdzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej, przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu we własnościowe spółdzielcze prawo, wykup mieszkania komunalnego i zakładowego, nabycie udziału w nieruchomości, zakup nieruchomości rolnej z posiadaną zabudową siedliskową, zakup działki budowlanej (również z niedokończoną budową), refinansowanie kosztów na cele mieszkaniowe poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, dodatkowe środki na remont lub wyposażenie mieszkania - łącznie do 95% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, możliwość spłaty kredytów konsumpcyjnych w innych bankach
 • Możliwość uzyskania dodatkowych środków na remont lub wyposażenie mieszkania - łącznie do 95% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • Marża już od 0,99%*
 • Kredyt do 95% wartości nieruchomości
 • Brak opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu po 4 latach kredytowania
 • Minimalna kwota kredytu: 20 tys. PLN
 • Maksymalna kwota kredytu: do 95% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • Okres kredytowania:
  •  Minimalny okres kredytowania: 6 lat
  • Maksymalny okres kredytowania: 35 lat
 • Waluta kredytu: PLN
 • Spłata kredytu: raty równe lub malejące
 • Wakacje kredytowe - możliwość odroczenia płatności jednej raty kredytu w roku
 • 24-miesięczna karencja - możliwość odroczenia spłaty kapitału
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • Możliwość spłaty kredytów konsumpcyjnych w innych bankach

 

 HIPOTECZNY KREDYT KONSOLIDACYJNY

 • atrakcyjny poziom marż i oprocentowania oraz możliwość obniżenia marży kredytu hipotecznego
 • kredyt do 90% wartości nieruchomości
 • korzystny okres kredytowania - do 30 lat
 • Kredytem Konsolidacyjnym Millennium spłacisz: kredyty mieszkaniowe, kredyty samochodowe, kredyty ratalne, pożyczki gotówkowe, limity na karcie kredytowej, limity kredytowe na rachunku bieżącym, inne kredyty konsumpcyjne
 • minimalna kwota kredytu: 20 tys. PLN
 • maksymalna kwota kredytu:
  • do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jeśli jednym z konsolidowanych zobowiązań jest kredyt mieszkaniowy
  • do 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu w przypadku spłaty kredytów i pożyczek o charakterze konsumpcyjnym.
 • okres kredytowania:
  • minimalny okres kredytowania: 3 lat
  • maksymalny okres kredytowania: 30 lat
 • waluta kredytu: PLN
 • wypłata kredytu: jednorazowo lub w transzach
 • spłata kredytu: raty równe lub malejące
 • wakacje kredytowe - możliwość odroczenia płatności jednej raty kredytu w roku
 • 24-miesięczna karencja - możliwość odroczenia spłaty kapitału
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez opłat w sytuacji, gdy wcześniejsza spłata następuje po okresie 4 lat kredytowania, a także w ciągu pierwszych 4 lat, jeśli łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu.

 

MIESZKANIE DLA MŁODYCH MDM

 • Dofinansowanie wkładu własnego**:
  • do 10% ceny nieruchomości dla osób nabywających mieszkanie lub dom, które nie posiadają dzieci
  • do 15% ceny nieruchomości dla osób nabywających mieszkanie lub dom, które na dzień złożenia wniosku wychowują przynajmniej jedno dziecko
 • Finansowanie do 95% wartości nieruchomości.
 • Akceptacja wielu różnych źródeł dochodu
 • Wysokość kredytu:
 • Minimalna kwota kredytu: 20 tys. PLN
 • Maksymalna kwota kredytu: do 95% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

(* nie mniej niż 50% ceny nabywanej nieruchomości)

 • Okres kredytowania:
 • Minimalny okres kredytowania: 15 lat
 • Maksymalny okres kredytowania: 35 lat
  • Waluta kredytu: PLN
  • Wypłata kredytu: Kredyt wypłacamy jednorazowo lub w transzach.
  • Spłata kredytu: raty równe lub malejące
  • Wakacje kredytowe - możliwość odroczenia płatności jednej raty kredytu w roku
  • 24-miesięczna karencja - możliwość odroczenia spłaty kapitału
  • Brak prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu, gdy środki pochodzą z dodatkowego finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych
  • Małżeństwa lub osoby niebędące w związku małżeńskim, które do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości nie były:
   • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
   • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
   • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
  • Wniosek o Kredyt Hipoteczny w programie „Mieszkanie dla Młodych" może zostać złożony przez nabywcę najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończy 35 rok życia (w przypadku małżeństw zasada ta dotyczy jednego z małżonków).
  • Nieruchomości mogą być objęte kredytowaniem w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych"
   • tylko nieruchomości z rynku pierwotnego,
   • mieszkania do 75 m. kw. i domy jednorodzinne do 100 m. kw. ,
   • mieszkania do 85 m. kw. i domy jednorodzinne do 110 m. kw. w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci,
   • nieruchomości spełniające ustawowe limity cenowe wg tabeli wskaźników przeliczeniowych dla programu „Mieszkanie dla Młodych".

 

POŻYCZKA HIPOTECZNA

 • atrakcyjny poziom marż
 • oprocentowania oraz możliwość obniżenia marży kredytu hipotecznego
 • pożyczka do 70% wartości nieruchomości
 • korzystny okres kredytowania - do 25 lat
 • Wysokość pożyczki:
  • Minimalna kwota pożyczki: 20 tys. PLN
  • Maksymalna kwota pożyczki: do 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki.
 • Okres kredytowania:
  • Minimalny okres kredytowania: 3 lata
  • Maksymalny okres kredytowania: 25 lat
 • Waluta pożyczki: PLN
 • Wypłata pożyczki: jednorazowo lub w transzach
 • Spłata pożyczki: raty równe lub malejące
 • Wakacje kredytowe - możliwość odroczenia płatności jednej raty pożyczki w roku
 • 6-miesięczna karencja - możliwość odroczenia spłaty kapitału
 • Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki - bez opłat w sytuacji, gdy wcześniejsza spłata następuje po okresie 4 lat kredytowania, a także w ciągu pierwszych 4 lat, jeśli łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty pożyczki.

 

 

Kalkulatory finansowe

Kalkulator opłat notarialnych

Oblicz wysokość opłat notarialnych, które będziesz musiał ponieść w związku z zakupem nieruchomości.

Sprawdź

Sprawdź swoją ratę

Oblicz wysokość raty kredytu hipotecznego dla poszczególnych banków. Porównaj wysokość raty równej i malejącej.

Sprawdź

Kalkulator płacy netto/brutto

Dzięki kalkulatorowi obliczysz dokładną kwotę jaką możesz przyjąć do zbadania zdolności kredytowej.

Sprawdź