Kredyt hipoteczny w Millennium Bank Millennium Bank

Kredyt hipoteczny- wariant II Millennium Bank Kredyt hipoteczny oferta standardowa Millennium Bank Kredyt hipoteczny wariant I Millennium Bank Pożyczka hipoteczna Millennium Bank

BANK MILLENNIUM SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31
i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1 213 116 777,00 złotych.

                                                                                                             

O banku

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, który powstał w 1989 roku. Był jednym z pierwszych banków z kapitałem prywatnym rozpoczynając swoją działalność pod nazwą  Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG SA. skupiając się na klientach korporacyjnych. A w 1991 roku bank wydał Bank wydał pierwszą w Polsce kartę płatniczą VISA dla Klientów firmowych. Rozpoczęta została również działalność leasingowa banku.

Rok później Bank jako pierwsza instytucja finansowa zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym samym czasie nastąpiło pierwsze w powojennej Polsce rynku finansowego przejęcia banku prywatnego -  Łódzkiego Banku Rozwoju SA.

Następnym krokiem w historii banku było połączenie z Bankiem Gdańskim, a w konsekwencji powstawanie BIG Bank Gdańskiego. Rok później wraz z Banco Comercial Portugues, została uruchomiona nowoczesna sieć obsługi Klientów indywidualnych Millennium, co rozpoczęło nową erę w polskiej bankowości detalicznej.

Dziś Bank Millenium swoje usługi kieruje do wszystkich segmentów rynku oferując sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną. Klienci mają do nich dostęp poprzez liczne placówki, bankowość internetową, telefoniczną, jak i mobilną.

Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium w skład, której wchodzą: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski i Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zatrudniając ponad 6000 pracowników.

Bank Millenium jest bankiem cyfrowym, który za cel stawia sobie ułatwianie życia klientom, oferując im wygodny dostęp do usług finansowych oraz poza finansowych. Jego priorytetem jest stanie się najbardziej spersonalizowanym bankiem w Polsce. Dlatego właśnie skoncentrowanie na kliencie jest istotą wszelkich wprowadzanych zmian. 


31 maja 2019 r. bank Millennium przejął euro bank, a następnie w październiku 2019 roku nastąpił wpis fuzji prawnej w krajowym rejestrze sądowym i banki zostały formalnie połączone. Dzięki połączeniu bank swoim nowym, jak i obecnym klientom może świadczyć jeszcze lepszą obsługę oraz bogatszą ofertę oraz nowoczesne rozwiązania. 


Bank millennium poprzez swoją fundację wspiera projekty edukacji finansowej oraz wolontariatu pracowniczego. Za swoją misję fundacja obrała ideę: „pomnażamy kapitał społeczny”. 

Spółki grupy banku millennium
•    Millennium leasing –  leasing środków transportu, maszyn i urządzeń oraz nieruchomości.
•    Millennium dom maklerski - usługi maklerskie dostępne w sieci oddziałów oraz online.
•    Millennium tfi -  fundusze inwestycyjne, plany oszczędnościowe, ike; 
•    Millennium goodie – nowoczesna platforma stanowiąca otwarty ekosystem sprzedawców, sklepów, centrów handlowych i klientów.
 

Produkty:

  • KREDYT HIPOTECZNY
  • POŻYCZKI HIPOTECZNE
  • POŻYCZKI GOTÓWKOWE
  • KREDYTY GOTÓWKOWE
  • KREDYTY KONSOLIDACYJNE
  • LOKATY
  • UBEZPIECZENIA

Kalkulatory finansowe

Kalkulator opłat notarialnych

Oblicz wysokość opłat notarialnych, które będziesz musiał ponieść w związku z zakupem nieruchomości.

Sprawdź

Sprawdź swoją ratę

Oblicz wysokość raty kredytu hipotecznego dla poszczególnych banków. Porównaj wysokość raty równej i malejącej.

Sprawdź

Kalkulator płacy netto/brutto

Dzięki kalkulatorowi obliczysz dokładną kwotę jaką możesz przyjąć do zbadania zdolności kredytowej.

Sprawdź