Kredyt hipoteczny w Bank Pocztowy Bank Pocztowy

Promocja dla ZOR/WZ Bank Pocztowy Kredyt gotówkowy Bank Pocztowy Kredyt w porządku z niską ratą - promocja stałej ceny Bank Pocztowy Promocja ZOR SPECIAL Bank Pocztowy Kredyt w porządku z niską ratą - promocja stałej ceny z EnveloKontem Bank Pocztowy Kredyt z konsolidacją Bank Pocztowy Promocja ZOR/WZ Bank Pocztowy Oferta z ubezpieczeniem nieruchomości oraz PTUW/PTUnŻ lub CARDIF Bank Pocztowy Oferta bez dodatkowych produktów i usług Bank Pocztowy Oferta z ubezpieczeniem nieruchomości Bank Pocztowy Oferta z ubezpieczeniem PTUW/PTUnŻ lub CARDIF Bank Pocztowy

BANK POCZTOWY

Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,

ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz

wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000010821,

numer NIP 554-03-14-271

o kapitale zakładowym 97 290 400 zł w całości opłaconym

 

O banku

Bank Pocztowy powstał w 1990 roku w Bydgoszczy i należy do Grupy Poczty Polskiej. To uniwersalny Bank, który swoje usługi finansowe skierowane do klientów indywidualnych oraz korporacyjnych w sektorze MSP i wspólnot mieszkaniowych świadczy w Urzędach Pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju.

Akcjonariuszami Banku Pocztowego są to znane i renomowane instytucje, cieszące się dużym zaufaniem społecznym - Poczta Polska Spółka Akcyjna w wysokości 75% oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - 25%. Dzięki swoim Akcjonariuszom Bank Pocztowy może poszczycić się największą w kraju siecią dystrybucji oraz dostępem do najnowocześniejszych rozwiązań bankowych. Klienci banku mają do dyspozycji prawie 8 tysięcy punktów obsługi, w tym blisko 800 mikro-oddziałów i stref finansowych oraz sieć 84 oddziałów własnych.

 

W swojej ofercie bank Pocztowy posiada m.in.: rachunki osobiste, wypłaty i wpłaty na konto, lokaty złotówkowe, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, pożyczki, ubezpieczenia, inwestycje.

 

Bank Pocztowy S.A. od kilku lat aktywnie wspierał różnego rodzaju inicjatywy oraz realizuje misję społeczną, m.in. poprzez obecność na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, akcje terenowe jak np. „Skarpety na nogi! Pieniądze na konto!” czy materiały eksperckie w mediach. Działania banku mają na celu rozpowszechnianie wiedzy finansowej, rozwijanie umiejętności zarządzania budżetem domowym, przekazanie wiedzy dotyczącej wyboru odpowiednich usług finansowych oraz uświadamianie zalet oszczędzania i planowania swoich finansów.

 

Bank przyłącza się do różnych inicjatyw i konkursów, jak np. „Mały biznes w małych miejscowościach” –promujący przedsiębiorczości w środowisku młodych ludzi z małych miast, miasteczek i wsi, „Rzeczpospolita powiatowa”, „Małe miejscowości – zapomniany rynek czy wielka szansa”, „Nieubankowieni - grupa warta uwagi”. Ponadto Bank angażuje się czynnie w działania sportowe, kulturalno-naukowe oraz sztukę.

 

 

Produkty kredytowe:

 • KREDYT MIESZKANIOWY
  • Cel kredytowania: zakup mieszkania, domu, remont czy budowa
  • Finansowanie do 95% wartości nieruchomości
  • Możliwość wcześniejsza spłata bez dodatkowych kosztów
  • Do 36 miesięcy karencji w spłacie kredytu
  • Możliwość przeznaczenia 30% kredytu na dowolny cel
  • Waluta kredytu: PLN
  • Promocyjna prowizja 0%
  • Promocyjna marża od 1,3%
  • kwota kredytu od 50 000 zł
  • Okres kredytowania do 35 lat
  • Oprocentowanie podniesione o 1,2% do momentu prawomocnego wpisu do księgi wieczystej
  • Możliwość spłat rat kredytowych w każdym Urzędzie Pocztowym bez dodatkowych opłat
 • HIPOTECZNY KREDYT KONSOLIDACYJNY
  • Waluta kredytu: PLN
  • Cel kredytowania: spłata kredytów oraz innych udokumentowanych zobowiązań o charakterze kredytowym, nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • Możliwość przeznaczenia do 20% kwoty kredytu na dowolny cel, nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • maksymalna wysokość kredytu: do 60% wartości nieruchomości, która stanowi przedmiot zabezpieczenia lub do 70% wartości nieruchomości (z zastrzeżeniem, że w konsolidowanych zobowiązaniach występuje kredyt przeznaczony na cele mieszkaniowe)
  • Minimalna wysokość kredytu 50 000 zł
  • Okres kredytowania do 30 lat
  • Oprocentowanie zmienne, zgodnie z tabelą oprocentowania
  • zabezpieczenie kredytu: hipoteka na nieruchomości lub prawie, którym może być: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu możliwość prolongaty spłaty kredytu do 12 miesięcy
  • W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej, warunkiem otrzymania kredytu jest przystąpienie do kredytu obu współmałżonków.
 • POŻYCZKA HIPOTECZNA
  • Cel kredytowania: dowolny, niezwiązany z finansowaniem działalności gospodarczej
  • Możliwość spłaty rat kredytowych w każdym Urzędzie Pocztowym bez dodatkowych opłat
  • Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów           
  • Waluta pożyczki: PLN
  • Kwota pożyczki: od 50 000 zł
  • Maksymalna wartość: do 70% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia z zastrzeżeniem, że kwota pożyczki nie może przekroczyć 5 000 000 PLN
  • Okres kredytowania: do 30 lat
  • Oprocentowanie zmienne
  • Spłata pożyczki w ratach równych lub malejących
  • Zabezpieczenie spłaty pożyczki: hipoteka, cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki, inne formy zabezpieczenia
  • Możliwość prolongaty kredytu

Kalkulatory finansowe

Kalkulator opłat notarialnych

Oblicz wysokość opłat notarialnych, które będziesz musiał ponieść w związku z zakupem nieruchomości.

Sprawdź

Sprawdź swoją ratę

Oblicz wysokość raty kredytu hipotecznego dla poszczególnych banków. Porównaj wysokość raty równej i malejącej.

Sprawdź

Kalkulator płacy netto/brutto

Dzięki kalkulatorowi obliczysz dokładną kwotę jaką możesz przyjąć do zbadania zdolności kredytowej.

Sprawdź