Kredyt hipoteczny w Getin Bank Getin Bank

Oferta standard i konsolidacja Getin Bank Kredyt dla Aktywnych Getin Bank

GETIN NOBLE BANK SA

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000304735,

NIP 1080004850,

REGON 141334039,

wysokość kapitału zakładowego 2 650 143 319,00 zł

 

O banku

 

Getin Bank to marką bankowości detalicznej należącą do grupy Getin Noble Bank SA, jednej z najszybciej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. Spółka Getin Noble Bank jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kompleksowa i innowacyjna oferta banku skierowana jest do klientów indywidualnych, małych i średnich firm, korporacji oraz samorządów.

Getin Bank to łącznie ponad 500 oddziałów własnych i franczyzowych oraz liczni pośrednicy obsługujący łącznie pond 2,2 mln klientów.

 

Grupa Getin Noble Bank

Spółki należące do grupy kapitałowej Getin Noble Bank S.A. -  2014 r.:

 • Noble Securities SA
 • Noble Concierge Sp. z o. o.
 • Noble Funds TFI SA     
 • Getin Leasing S.A.      
 • Getin Fleet S.A.
 • Pośrednik Finansowy Sp. z o.o.
 • BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
 • AX Development Sp. z o.o.
 • FUNDACJA ST. ANTONY'S COLLEGE OXFORD - NOBLE FOUNDATION 
 • Open Finance SA
 • Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA
 • Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
 • Open Brokers S.A.
 • Home Broker Nieruchomości S.A.
 • HB Finance Sp. z. o.o.

 

 

Historia banku

Getin Bank powstał w 2004 roku z przekształcenia kupionego przez Getin Holding Górnośląskiego Banku Gospodarczego w Katowicach oraz przejęciu łódzkiego Banku Przemysłowego. Na przestrzeni lat 2005-2006 powstaje prestiżowa marka Noble Bank, a w roku kolejnym Getin Bank pojawia się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2008 roku Getin Bank rozpoczyna rozwijanie sieci partnerskiej. Rok później sieć placówek własnych Getin Banku powiększa się o kolejne 220 oddziały. W 2010 roku ze scalenia Getin Banku i Noble Banku powstaje Getin Noble Bank SA. generując rekordowy zysk netto w wysokości 950 mln zł. Zostaje uruchomiona również nowoczesna bankowość internetowa – GetinOnline. W roku 2012 dochodzi do prawnego połączenie Get Bank SA oraz Getin Noble Bank SA. Natomiast w marcu 2013 roku zostaje ogłoszona nowa strategia biznesowa „Getin UP” opierająca się na rozwoju bankowości relacyjnej. oraz dążeniu do osiągnięcia statusu banku w pełni uniwersalnego i innowacyjnego. Zostają otwarte ulepszone placówki we Wrocławiu i w Warszawie, a w planach jest otwarcie kolejnych 30.

 

 

Produkty kredytowe:

 • KREDYT HIPOTECZNY DLA MŁODYCH
  • Waluta: PLN,
  • Okres kredytowania: do 35 lat,
  • Finansowanie do 95% wartości nieruchomości,
  • Dofinansowanie do wkładu własnego
  • Wiek młodszego kredytobiorcy: maksymalnie 35 lat,
  • Warunki:  nie można posiadać innego mieszkania, także w przeszłości
  • Powierzchnia mieszkania nie może przekroczyć:
   • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
   • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. Ustawy.
 • KREDYT HIPOTECZNY EKO
  • Kredyt dla osób fizycznych
  • Cel kredytowania: budowa lub zakup nowego domu jednorodzinnego lub mieszkania spełniającego warunki Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Możliwość otrzymania dotacji na częściową spłatę kredytu do 50 000 zł, w przypadku domów jednorodzinnych:
   • standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
   • standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;
  • w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
   • standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
   • standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.
  • Finansowanie: do 95% wartości nieruchomości
  • Możliwość sfinansowania opłat około kredytowych, tj. koszty notarialne, koszty agencji nieruchomości
  • Okres kredytowania do 35 lat
  • Waluta: PLN
  • Możliwość wyboru kredytu z oprocentowaniem zmiennym (oferta tradycyjna) lub z oprocentowaniem stałym przez okres pierwszych 5/10 lat spłaty kredytu i zmiennym po upływie tego okresu (oferta „kredyt gwarantowany")
 • KREDYT HIPOTECZNY GWARANTOWANY
  • Gwarancja niezmiennej raty kredytu przez okres 5 lub 10 lat.
  • Oprocentowanie kredytu niższe niż standardowo
  • Waluta kredytu: PLN
  • Okres kredytowania: do 35 lat
  • Finansowanie: do 95% wartości nieruchomości
  • Po okresie 5 lub 10 lat oprocentowanie kredytu liczone jest w tradycyjny sposób, czyli WIBOR 3M + marża Banku
  • Możliwość obniżenia oprocentowania kredytu dzięki ofercie produktów inwestycyjnych

 

Kalkulatory finansowe

Kalkulator opłat notarialnych

Oblicz wysokość opłat notarialnych, które będziesz musiał ponieść w związku z zakupem nieruchomości.

Sprawdź

Sprawdź swoją ratę

Oblicz wysokość raty kredytu hipotecznego dla poszczególnych banków. Porównaj wysokość raty równej i malejącej.

Sprawdź

Kalkulator płacy netto/brutto

Dzięki kalkulatorowi obliczysz dokładną kwotę jaką możesz przyjąć do zbadania zdolności kredytowej.

Sprawdź