Kredyt hipoteczny w PKO BP PKO BP

MINI RATKA PKO BP Oferta Standardowa (bez ubezpieczenia) PKO BP Oferta Standardowa (z ubezpieczeniem) PKO BP Pakiet Własny Kąt Hipoteczny PKO BP Standard PKO BP Pożyczka hipoteczna PKO BP Pożyczka hipoteczna z ubezpieczeniem PKO BP Stałe oprocentowanie PKO BP

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438;

NIP: 525-000-77-38

REGON: 016298263

kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

O banku

Bank PKO BO jest największym bankiem i jednym z najstarszych banków w Polsce, a przy tym jedną  z największych instytucji finansowych w regionie. Bez wątpienia można nazwać go liderem, zajmującym czołową pozycję w sprzedaży kredytów. Ponadto Bank PKO BP SA jest największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem posiadanych aktywów. Działalność banku oparta jest na trzech filarach: segmencie detalicznym, korporacyjnym i inwestycyjnym. I choć sposób zarządzania ryzkiem jest dosyć konserwatywny, to odnotowuje on doskonałe wyniki finansowe.

 
Ten bank łączy w doskonały sposób tradycję z nowoczesnością i najwyższą jakością. W odpowiedzi na oczekiwania klientów oraz troskę o najwyższą jakość ich obsługi, Bank PKO BP SA przygotowuje liczne atrakcyjne oferty. I choć jego początki sięgają początku XX wieku Bank dba o stałą rewitalizacje marki i odpowiednią komunikację marketingową.


 

Historia banku

Historia banku PKO BP sięga 1919 roku, kiedy to 8 lutego powołana zostaje Pocztowa Kasa Oszczędności (PKO). W kolejnym roku PKO zyskuje osobowość prawną i staje się instytucją państwową.

Niestety w 1939 wybuch II Wojny Światowej utrudnia działalność Banku, która zostaje wznowiona w 1945. W kolejnych latach -1949-1950 Pocztowa Kasa Oszczędności zostaje przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności. W roku 1974 Bank PKO wprowadza nową usługę: ROR dla osób fizycznych, a rok później PKO zostaje włączony do struktury NBP z zachowaniem swojej tożsamości. Jednak w 1987 PKO staje się ponownie samodzielnym bankiem. Kolejnym krokiem w historii PKO jest nadanie przez Radę Ministrów nazwy Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy, w skrócie PKO BP, co nastąpiło w 1992 roku.

Następnym przełomową datą dla PKO BP jest 12 kwietnia 2000 roku, kiedy zostaje on przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i od tej pory funkcjonuje pod nazwą PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.

10 listopada 2004 PKO BP SA debiutuje na giełdzie. 3 lata później natomiast zostaje otwarty w Londynie pierwsza zagraniczna placówka Banku.

7 października 2009 Bank PKO BP SA z sukcesem przeprowadza emisję 250 000 000 akcji serii D w ramach oferty publicznej. A pod koniec roku, 11 grudnia 2009, następuje podwyższenie kapitału zakładowego z 1 000 000 000 zł do 1 250 000 000 zł w drodze emisji 250 000 000 akcji zwykłych z prawem poboru na okaziciela serii D.

Od 1 września 2010 Bank rozpoczyna masowe wydawanie kart debetowych Visa w technologii EMV z funkcją płatności zbliżeniowych.

 

 

Grupa Banku

Na Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego składa się Bank, jako jednostka dominująca oraz 17 jednostek zależnych bezpośrednio i 32 jednostki zależne pośrednio. Wśród nich znajdujemy, m.in. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, PKO Leasing SA, PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o., Leasing Sverige AB, Inteligo Financial Services SA, PKO BP Finat Sp. z o.o., Polski Standard Płatności Sp. z o.o., Qualia Development Sp. z o.o., Qualia Sp. z o.o., Qualia Sp. z o.o. - Jurata Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Neptun Park Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Nowy Wilanów Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Pomeranka Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Sopot Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Władysławowo Sp. k., Qualia Sp. z o.o., Qualia Hotel Management Sp. z o.o., Qualia - Residence Sp. z o.o., Qualia - Rezydencja Flotylla Sp. z o.o., Fort Mokotów Sp. z o.o., Sarnia Dolina Sp. z o.o., Fort Mokotów Inwestycje Sp. z o.o., Giełda Nieruchomości Wartościowych Sp. z o.o., Centrum Haffnera Sp. z o.o., Sopot Zdrój Sp. z o.o., Promenada Sopocka Sp. z o.o., Zarząd Majątkiem Górczewska” Sp. z o.o., Molina Sp. z o.o., Molina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

 

PKO Bank Polski posiada także wspólne przedsięwzięcia oraz podmioty stowarzyszone, jak Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. i Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

 

Produkty

 

Bank PKO BP SA oferuje liczne produkty finansowe, w tym kredyty i pożyczki:

 • MINI RATKA NA DOWOLNY CEL:
  • okres kredytowania od 1 do 96 miesięcy
  • spłata może być rozłożona aż na 96 rat
  • elastyczność w ustalaniu dnia spłaty
  • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeniowego od zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających spłatę pożyczki
  • Maksymalny okres kredytowania, wynosi:
   • 120 miesięcy - w przypadku przeznaczenia pożyczki na spłatę innych kredytów (konsolidacji zadłużenia)
   • 96 miesięcy w pozostałych przypadkach
   • 60 miesięcy w przypadku Klientów powyżej 65. roku życia
  • Wysokość kredytu: od 1000 złotych do 150 000 złotych
  • do 23 000 zł wystarczy wyciąg z konta z ostatnich 3 miesięcy i dowód osobisty
  • wypłata nawet tego samego dnia
  • minimum formalności - bez dodatkowych zabezpieczeń i bez poręczycieli!
  • preferencyjne warunki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
 • POŻYCZKA ZABEZPIECZONA LOKATĄ
  • pożyczka z oprocentowaniem 8,88%!
  • dostępna kwota od 1 000 do 150 000 zł
  • spłata może być rozłożona aż na 96 rat
  • elastyczność w ustalaniu dnia spłaty
  • Maksymalny okres kredytowania, wynosi:
   • 120 miesięcy - w przypadku przeznaczenia pożyczki na spłatę innych kredytów (konsolidacji zadłużenia)
   • 96 miesięcy w pozostałych przypadkach
   • 60 miesięcy w przypadku Klientów powyżej 65. roku życia
 • WŁASNY KĄT – KREDYT HIPOTECZNY
  • kredyt WŁASNY KĄT hipoteczny PKO Banku Polskiego otrzymał statuetkę Złoty Bankier 2013 w V edycji konkursu organizowanego przez Bankier.pl
  • atrakcyjne, negocjowane indywidualnie warunki cenowe
  • finansowanie do 95% wartości nieruchomości
  • długi okres kredytowania – aż do 35 lat
  • raz w roku wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty jednej raty
  • karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji nawet do 36 miesięcy
  • minimum formalności – nie wymagamy dostarczenia odpisu z księgi wieczystej, jeżeli nieruchomość występuje w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych
  • Przeznaczenie kredytu: dom, mieszkanie lub działka, spłata kredytów mieszkaniowych w innych bankach, można przeznaczyć aż 25% kwoty kredytu na dowolny cel, np. spłatę karty kredytowej lub kupno nowego samochodu
  • Preferencyjne warunki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
 • KREDYT HIPOTECZNY MDM
  • kedyt hipoteczny w ramach programu Mieszkanie dla Młodych jest przeznaczony dla osób do 35. roku życia*: będących w związku małżeńskim, dla singli oraz osób samotnie wychowujących dzieci, kupujących pierwsze mieszkanie lub dom.
  • Cel kredytowania: kupno mieszkania o powierzchni użytkowej do 75 m2, kupno domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej do 100 m2, mieszkanie lub dom muszą być przeznaczone na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy oraz zasiedlone przez niego po raz pierwszy, kupione na rynku pierwotnym od osoby, która wybudowała je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zlokalizowane w Polsce
  • Dofinansowanie wkładu własnego to:
   • 10% dla małżeństw bezdzietnych i singli
   • 15% dla nabywców wychowujących min. jedno dziecko
   • Dodatkowo możesz otrzymać 5% na spłatę części kredytu, jeśli w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości urodzi Ci się lub przysposobisz trzecie lub kolejne dziecko.
  • wsparcie jest oferowane do kredytów udzielonych na min. 15 lat w PLN, w wysokości min. 50% ceny zakupu mieszkania lub domu.
  • brak prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu,
  • finansowanie do 95% wartości nieruchomości
  • okres kredytowania od 15 do 35 lat
  • waluta – PLN
  • raz w roku wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty jednej raty
  • karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji nawet do 36 miesięcy
 • KREDYT HIPOTECZNY MIX
  • kredyt na cele mieszkaniowe oraz wyposażenie, samochód, wakacje, etc.
  • możliwość refinansowania innego kredytu
  • możliwość spłaty kredytów konsumpcyjnych, samochodowych, kart kredytowych i innych
  • elastyczność, dopasowanie do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy
  • możliwość zawieszenia spłaty 1 raty w ciągu roku - tzw. "wakacje kredytowe"
  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, hospitalizacji
  • nieskomplikowane procedury związane z udzieleniem kredytu
  • długi okres kredytowania - aż do 35 lat
 • WŁASNY KĄT BIZNES
  • kredyt mieszkaniowy z opcją bilansującą - możliwość zmniejszenia kosztów spłaty kredytu dzięki środkom zgromadzonym na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
  • możliwość spłaty kredytu zaciągniętego w innym banku
  • raz w roku "wakacje kredytowe" - zawieszenie spłaty raty w każdym roku kredytowania
  • długi okres kredytowania - do 25 lat spłaty w ratach malejących lub równych
  • możliwość spłacania w ratach malejących lub w ratach równych
  • formułę spłaty można zmieniać w trakcie obowiązywania umowy kredytowej.
  • proste procedury udzielania kredytu
  • możliwość uzyskania komfortowego ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy, na wypadek hospitalizacji wraz z assistance medycznym
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • KREDYT KONSOLIDACYJNY
  • kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci na przeniesienie wszystkie zobowiązania do naszego Banku i spłacanie zobowiązań  w jednej racie w ustalonym terminie
  • kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na spłatę kredytów oraz innych udokumentowanych zobowiązań finansowych - nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • kredytem konsolidacyjnym można sfinansować: spłatę kredytów: mieszkaniowych, samochodowych, konsumpcyjnych, na zakup sprzętu RTV-AGD itp., spłatę debetów, zadłużeń na kartach kredytowych itp.;
  • możliwość uzyskania aż do 40% kwoty kredytu na dowolnie wybrany cel
  • nieokreślona minimalna kwota kredytu
  • możliwość zawieszenia spłaty 1 raty w ciągu roku
  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, hospitalizacji;
  • nieskomplikowane procedury związane z udzieleniem kredytu
 • PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
  • oprocentowanie - tylko 2% w stosunku rocznym. Pozostałą część odsetek pokrywa BGK
  • brak prowizji za udzielenie kredytu
  • okres kredytowania - do 10 lat
  • karencja w spłacie kapitału - nawet do 24 miesięcy
  • wysokość kredytu - nawet do 80%  wartości nieruchomości
  • waluta kredytu - PLN

 

Kalkulatory finansowe

Kalkulator opłat notarialnych

Oblicz wysokość opłat notarialnych, które będziesz musiał ponieść w związku z zakupem nieruchomości.

Sprawdź

Sprawdź swoją ratę

Oblicz wysokość raty kredytu hipotecznego dla poszczególnych banków. Porównaj wysokość raty równej i malejącej.

Sprawdź

Kalkulator płacy netto/brutto

Dzięki kalkulatorowi obliczysz dokładną kwotę jaką możesz przyjąć do zbadania zdolności kredytowej.

Sprawdź