Kredyt hipoteczny w PKO BP PKO BP

Pakiet Własny Kąt Hipoteczny PKO BP Standard PKO BP Pożyczka hipoteczna PKO BP Stałe oprocentowanie PKO BP

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438;

NIP: 525-000-77-38

REGON: 016298263

kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

O banku

Bank PKO BO jest największym bankiem i jednym z najstarszych banków w Polsce, a przy tym jedną  z największych instytucji finansowych w regionie. Bez wątpienia można nazwać go liderem, zajmującym czołową pozycję w sprzedaży kredytów. Ponadto Bank PKO BP SA jest największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem posiadanych aktywów. Działalność banku oparta jest na trzech filarach: segmencie detalicznym, korporacyjnym i inwestycyjnym. I choć sposób zarządzania ryzkiem jest dosyć konserwatywny, to odnotowuje on doskonałe wyniki finansowe.

 
Ten bank łączy w doskonały sposób tradycję z nowoczesnością i najwyższą jakością. W odpowiedzi na oczekiwania klientów oraz troskę o najwyższą jakość ich obsługi, Bank PKO BP SA przygotowuje liczne atrakcyjne oferty. I choć jego początki sięgają początku XX wieku Bank dba o stałą rewitalizacje marki i odpowiednią komunikację marketingową.


 

Historia banku

Historia banku PKO BP sięga 1919 roku, kiedy to 8 lutego powołana zostaje Pocztowa Kasa Oszczędności (PKO). W kolejnym roku PKO zyskuje osobowość prawną i staje się instytucją państwową.

Niestety w 1939 wybuch II Wojny Światowej utrudnia działalność Banku, która zostaje wznowiona w 1945. W kolejnych latach -1949-1950 Pocztowa Kasa Oszczędności zostaje przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności. W roku 1974 Bank PKO wprowadza nową usługę: ROR dla osób fizycznych, a rok później PKO zostaje włączony do struktury NBP z zachowaniem swojej tożsamości. Jednak w 1987 PKO staje się ponownie samodzielnym bankiem. Kolejnym krokiem w historii PKO jest nadanie przez Radę Ministrów nazwy Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy, w skrócie PKO BP, co nastąpiło w 1992 roku.

Następnym przełomową datą dla PKO BP jest 12 kwietnia 2000 roku, kiedy zostaje on przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i od tej pory funkcjonuje pod nazwą PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.

10 listopada 2004 PKO BP SA debiutuje na giełdzie. 3 lata później natomiast zostaje otwarty w Londynie pierwsza zagraniczna placówka Banku.

7 października 2009 Bank PKO BP SA z sukcesem przeprowadza emisję 250 000 000 akcji serii D w ramach oferty publicznej. A pod koniec roku, 11 grudnia 2009, następuje podwyższenie kapitału zakładowego z 1 000 000 000 zł do 1 250 000 000 zł w drodze emisji 250 000 000 akcji zwykłych z prawem poboru na okaziciela serii D.

Od 1 września 2010 Bank rozpoczyna masowe wydawanie kart debetowych Visa w technologii EMV z funkcją płatności zbliżeniowych.

 

 

Grupa Banku

Na Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego składa się Bank, jako jednostka dominująca oraz 17 jednostek zależnych bezpośrednio i 32 jednostki zależne pośrednio. Wśród nich znajdujemy, m.in. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, PKO Leasing SA, PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o., Leasing Sverige AB, Inteligo Financial Services SA, PKO BP Finat Sp. z o.o., Polski Standard Płatności Sp. z o.o., Qualia Development Sp. z o.o., Qualia Sp. z o.o., Qualia Sp. z o.o. - Jurata Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Neptun Park Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Nowy Wilanów Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Pomeranka Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Sopot Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Władysławowo Sp. k., Qualia Sp. z o.o., Qualia Hotel Management Sp. z o.o., Qualia - Residence Sp. z o.o., Qualia - Rezydencja Flotylla Sp. z o.o., Fort Mokotów Sp. z o.o., Sarnia Dolina Sp. z o.o., Fort Mokotów Inwestycje Sp. z o.o., Giełda Nieruchomości Wartościowych Sp. z o.o., Centrum Haffnera Sp. z o.o., Sopot Zdrój Sp. z o.o., Promenada Sopocka Sp. z o.o., Zarząd Majątkiem Górczewska” Sp. z o.o., Molina Sp. z o.o., Molina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

 

PKO Bank Polski posiada także wspólne przedsięwzięcia oraz podmioty stowarzyszone, jak Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. i Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

 

Produkty

 

Bank PKO BP SA oferuje liczne produkty finansowe, w tym m.in.:

  • kredyty hipoteczne
  • pożyczki hipoteczne
  • pożyczki gotówkowe
  • kredyty gotówkowe
  • pożyczki konsolidacyjne
  • lokaty
  • inwestycje
  • ubezpieczenia

 

Kalkulatory finansowe

Kalkulator opłat notarialnych

Oblicz wysokość opłat notarialnych, które będziesz musiał ponieść w związku z zakupem nieruchomości.

Sprawdź

Sprawdź swoją ratę

Oblicz wysokość raty kredytu hipotecznego dla poszczególnych banków. Porównaj wysokość raty równej i malejącej.

Sprawdź

Kalkulator płacy netto/brutto

Dzięki kalkulatorowi obliczysz dokładną kwotę jaką możesz przyjąć do zbadania zdolności kredytowej.

Sprawdź