Kredyt hipoteczny w PKO BP PKO BP

MINI RATKA PKO BP Oferta Standardowa (bez ubezpieczenia) PKO BP Oferta Standardowa (z ubezpieczeniem) PKO BP Pakiet Własny Kąt Hipoteczny PKO BP Standard PKO BP Pożyczka hipoteczna PKO BP Pożyczka hipoteczna z ubezpieczeniem PKO BP Stałe oprocentowanie PKO BP

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438;

NIP: 525-000-77-38

REGON: 016298263

kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

O banku

Bank PKO BO jest największym bankiem i jednym z najstarszych banków w Polsce, a przy tym jedną  z największych instytucji finansowych w regionie. Bez wątpienia można nazwać go liderem, zajmującym czołową pozycję w sprzedaży kredytów. Ponadto Bank PKO BP SA jest największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem posiadanych aktywów. Działalność banku oparta jest na trzech filarach: segmencie detalicznym, korporacyjnym i inwestycyjnym. I choć sposób zarządzania ryzkiem jest dosyć konserwatywny, to odnotowuje on doskonałe wyniki finansowe.

 
Ten bank łączy w doskonały sposób tradycję z nowoczesnością i najwyższą jakością. W odpowiedzi na oczekiwania klientów oraz troskę o najwyższą jakość ich obsługi, Bank PKO BP SA przygotowuje liczne atrakcyjne oferty. I choć jego początki sięgają początku XX wieku Bank dba o stałą rewitalizacje marki i odpowiednią komunikację marketingową.


 

Historia banku

Historia banku PKO BP sięga 1919 roku, kiedy to 8 lutego powołana zostaje Pocztowa Kasa Oszczędności (PKO). W kolejnym roku PKO zyskuje osobowość prawną i staje się instytucją państwową.

Niestety w 1939 wybuch II Wojny Światowej utrudnia działalność Banku, która zostaje wznowiona w 1945. W kolejnych latach -1949-1950 Pocztowa Kasa Oszczędności zostaje przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności. W roku 1974 Bank PKO wprowadza nową usługę: ROR dla osób fizycznych, a rok później PKO zostaje włączony do struktury NBP z zachowaniem swojej tożsamości. Jednak w 1987 PKO staje się ponownie samodzielnym bankiem. Kolejnym krokiem w historii PKO jest nadanie przez Radę Ministrów nazwy Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy, w skrócie PKO BP, co nastąpiło w 1992 roku.

Następnym przełomową datą dla PKO BP jest 12 kwietnia 2000 roku, kiedy zostaje on przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i od tej pory funkcjonuje pod nazwą PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.

10 listopada 2004 PKO BP SA debiutuje na giełdzie. 3 lata później natomiast zostaje otwarty w Londynie pierwsza zagraniczna placówka Banku.

7 października 2009 Bank PKO BP SA z sukcesem przeprowadza emisję 250 000 000 akcji serii D w ramach oferty publicznej. A pod koniec roku, 11 grudnia 2009, następuje podwyższenie kapitału zakładowego z 1 000 000 000 zł do 1 250 000 000 zł w drodze emisji 250 000 000 akcji zwykłych z prawem poboru na okaziciela serii D.

Od 1 września 2010 Bank rozpoczyna masowe wydawanie kart debetowych Visa w technologii EMV z funkcją płatności zbliżeniowych.

 

 

Grupa Banku

Na Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego składa się Bank, jako jednostka dominująca oraz 17 jednostek zależnych bezpośrednio i 32 jednostki zależne pośrednio. Wśród nich znajdujemy, m.in. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, PKO Leasing SA, PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o., Leasing Sverige AB, Inteligo Financial Services SA, PKO BP Finat Sp. z o.o., Polski Standard Płatności Sp. z o.o., Qualia Development Sp. z o.o., Qualia Sp. z o.o., Qualia Sp. z o.o. - Jurata Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Neptun Park Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Nowy Wilanów Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Pomeranka Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Sopot Sp. k., Qualia Sp. z o.o. - Władysławowo Sp. k., Qualia Sp. z o.o., Qualia Hotel Management Sp. z o.o., Qualia - Residence Sp. z o.o., Qualia - Rezydencja Flotylla Sp. z o.o., Fort Mokotów Sp. z o.o., Sarnia Dolina Sp. z o.o., Fort Mokotów Inwestycje Sp. z o.o., Giełda Nieruchomości Wartościowych Sp. z o.o., Centrum Haffnera Sp. z o.o., Sopot Zdrój Sp. z o.o., Promenada Sopocka Sp. z o.o., Zarząd Majątkiem Górczewska” Sp. z o.o., Molina Sp. z o.o., Molina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

 

PKO Bank Polski posiada także wspólne przedsięwzięcia oraz podmioty stowarzyszone, jak Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. i Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

 

Produkty

 

Bank PKO BP SA oferuje liczne produkty finansowe, w tym m.in.:

  • kredyty hipoteczne
  • pożyczki hipoteczne
  • pożyczki gotówkowe
  • kredyty gotówkowe
  • pożyczki konsolidacyjne
  • lokaty
  • inwestycje
  • ubezpieczenia

 

Kalkulatory finansowe

Kalkulator opłat notarialnych

Oblicz wysokość opłat notarialnych, które będziesz musiał ponieść w związku z zakupem nieruchomości.

Sprawdź

Sprawdź swoją ratę

Oblicz wysokość raty kredytu hipotecznego dla poszczególnych banków. Porównaj wysokość raty równej i malejącej.

Sprawdź

Kalkulator płacy netto/brutto

Dzięki kalkulatorowi obliczysz dokładną kwotę jaką możesz przyjąć do zbadania zdolności kredytowej.

Sprawdź