Kredyt hipoteczny w PEKAO S.A PEKAO S.A

Pożyczka Ekspresowa PEKAO S.A Pożyczka Ekspresowa - konsolidacja zewnętrzna PEKAO S.A Dni Otwarte: oferta z CPI bez prowizji PEKAO S.A Standard PEKAO S.A Dni otwarte oferta z CPI z prowizją PEKAO S.A Dni otwarte oferta bez CPI PEKAO S.A

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa,

wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205,

wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

 

O banku

Bank Pekao SA swoje początki miał w roku 1929. Dzisiaj należy do czołówki największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej, będąc jednocześnie jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie.

Bank należy do Grupy UniCredit, która jest jedną z głównych międzynarodowych instytucji finansowych, funkcjonującą w 17 krajach. W Grupie UniCredit zatrudnione jest blisko 145 tysięcy osób pracujących w 9600 placówek.

 

W Polsce, Bank Pekao SA posiadając 1000 placówek, 5000 bezpłatnych  plasuje się na drugim miejscu co do wielkości sieci. Grupę kapitałową Pekao w Polsce tworzą również: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, jak i spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

 

Bank Pekao SA został wyróżniony licznymi prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami w Polsce, jak również na arenie międzynarodowej.

2014 – Najlepsza Bankowość Mobilna Money.pl za aplikację do bankowości mobilnej

2014 – tytuł Top Employers Poland 2014 - po raz piąty z rzędu

2013 - Najlepszy Bankiem w Polsce w Zakresie Usług Bankowości Transakcyjnej - Euromoney Magazine - trzeci raz z rzędu

2013 - tytuł "Bank of the Year in CEE 2013" w konkursie Europa Property.

2013 - Nagroda GPW dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w tym roku

2013 - Nagroda za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych

Trzykrotny tytuł Najlepszy Bank w Polsce - "The Banker" i "Global Finance"

„Złoty Bankier” – nagroda za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca w segmencie bankowości korporacyjnej

 

Historia banku

 

17 marca 1929 roku  w związku z ideą Henryka Grubera, Prezesa Pocztowej Kasy Oszczędności, iż cała rzesza Polaków żyjących na obczyźnie potrzebuje zaufanego banku, na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu powołano Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Akcjonariuszami spółki stały się trzy państwowe instytucje finansowe: Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny.

Do momentu wybuchu Wojny Światowej, Bank Polska Kasa Opieki S.A. otworzył swoje placówki we Francji, Argentynie, w Tel Avivie i w USA.  .

W 1969 roku Skarb Państwa został właścicielem większościowego pakietu akcji Banku, Powszechna Kasa Oszczędności, kontynuowała swoją działalność pod nową nazwą Pocztowej Kasy Oszczędności pozostając mniejszościowym akcjonariuszem Banku.

 Od 1989 roku, natomiast Bank Pekao stał się bankiem uniwersalnym oferując swoje produkty finansowe z zakresu bankowości  detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej.  A 1 marca 1991 otwarte zostało pierwsze w powojennej Polsce biuro maklerskie.   

Bank Pekao S.A. był pionierem na rynku kart płatniczych, a Eurokonto było pierwszym na rynku nowoczesnym pakietem produktów i usług.

W 1996 roku w związku z decyzją rządu utworzono grupę bankową Pekao S.A. w skład, której wchodził: Bank Depozytwa-Kredytowego S.A. w Lublinie, Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie i Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi.   

3 sierpnia 1999 r. na drodze przetargu Pekao S.A.  przystąpił do międzynarodowej grupy bankowej UniCredito Italiano (UCI).

 

Grupa Banku

Wspólne przedsięwzięcia oraz podmioty stowarzyszone z PKO SA to Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. i Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Na Grupę Banku Pekao S.A. składają się instytucje finansowe oraz niefinansowe oferujące swoje usługi klientom indywidualnym, jak i korporacyjnym. Podmiotem dominującym jest Bank Pekao S.A. posiadający spółki zależne:

 • Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (Maklerska)
 • Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (Call center)
 • Centrum Kart S.A (Finansowa pomocnicza)
 • Pekao Bank Hipoteczny S.A. (Bankowa)
 • Pekao Faktoring Sp. z o.o. (Usługi faktoringowe)
 • Pekao Financial Services Sp. z o.o. (Agent transferowy)
 • Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. (Doradztwo gospodarcze)
 • Pekao Leasing Sp. z o.o. (Leasingowa)
 • Pekao Leasing Holding S.A. (Leasingowa)
 • Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Zarządzanie funduszami emerytalnymi)
 • Pekao Property S.A. (Deweloperska)
 • Pekao Telecentrum Sp. z o.o. w likwidacji
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (Izba rozliczeniowa)
 • Pioneer Pekao Investment Management S.A. (Zarządzanie aktywami)
 • Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Pośrednictwo finansowe)
 • FPB Media Sp. z o.o. (zależna od Pekao Property S.A.) (Deweloperska)

 

 

Produkty kredytowe:

 

 • KREDYT MIESZKANIOWY
 • POŻYCZKA NA REMONT
 • KREDYT BUDOWLANO-REMONTOWY

Kalkulatory finansowe

Kalkulator opłat notarialnych

Oblicz wysokość opłat notarialnych, które będziesz musiał ponieść w związku z zakupem nieruchomości.

Sprawdź

Sprawdź swoją ratę

Oblicz wysokość raty kredytu hipotecznego dla poszczególnych banków. Porównaj wysokość raty równej i malejącej.

Sprawdź

Kalkulator płacy netto/brutto

Dzięki kalkulatorowi obliczysz dokładną kwotę jaką możesz przyjąć do zbadania zdolności kredytowej.

Sprawdź